Вентилация БургасСпектърът от елементите,  включва въздуховоди и фасонни елементи (колена 90º, 60 º,45º, 30º, тройници, кръстачки, нипели, тапи, редуктивни преходи и т.н) за вентилационни и климатични системи. Те намират приложение в административни и жилищни сгради, офиси, ресторанти и хотели, заведения, гаражи (подземни и надземни), промишлени сгради и халета и други. Необходимостта от цялостната вентилация е в две направления – нагнетателна и смукателна, т.е. такава, която доставя чист въздух в помещението от околната среда на сградата и такава, която изнася отработения въздух над билото на сградата. С изключение на халетата и хипермаркетите, вътрешната част от вентилационната система бива скрита в окачения таван като се оставят само смукателните и нагнетателните решетки от видимата част.

Вентилация Бургас
    Балис инжинеринг ООД предлага монтаж и поддръжка на:
    Кухненска вентилация, вентилация на заведения, офиси, хотели и жилищни сгради.
    Промишлена вентилация - производствени халета, сервизи.
    Вентилационна система на кафета, барове и ресторанти.
    Вентилация на басейни, къщи и административни сгради.
    Вентилация на халета и селскостопански помещения.
    Изграждане на вентилация в производствени предприятия.