След монтажът на климатик предлага гаранционен и извънгаранционен сервиз. Фирмата има сключен договор с всички вносители. Гаранцията се определя в зависимост от марката. За да важи гаранцията е нужно, при възникнала повреда да се обръщате към нас, гарантирано проблемът ще бъде отстранен в съответния срок. При ремонт, извършен от друга фирма, гаранцията отпада. Същото важи и ако решите да свалите и да местите Вашия климатик.
Профилактиката представлява преглед на климатичната система и включва:

    Оглед на климатичната система - външно и вътрешно тяло.
    Разглобяване на място на вътрешното тяло.
    Почистване на топлообменика със специални химикали за дезинфекция.
    Почистване на турбината от прах и отлагания.
    Почистване на всички пластмасови компоненти на вътрешното тяло – панел, клапи, жалузи.
    Сглобяване на вътрешното тяло.
    Почистване на външното тяло с водоструйка с налягане на водата 120-150 Bar.
    Измиване на всички компоненти на външното тяло – перки, мотори, кранове.
    Почистване и проверка на проходимостта но дренажните тръби и вани на климатика – външно и вътрешно тяло.

ЦЕНА НА ПРОФИЛАКТИКАТА – 35 лв без ДДС
След приключване на профилактиката сервизния екип дава препоръки за други дейности по превенция на съществуващи или бъдещи проблеми в работата на климатичната инсталация.

ВНИМАНИЕ !
По препоръка на сервизния екип може да се извърши
ПЪЛНА ПРОФИЛАКТИКА:

    Демонтаж на вътрешното и външното тяло.
    Транспортиране на климатика до сервиза на фирмата.
    Детайлно разглобяване на компонентите и тяхното измиване с препарати и водоструйка.
    Монтаж на място.

ЦЕНА НА ПРОФИЛАКТИКАТА – 80 лв без ДДС
При сключване на договор за подръжка на климатични системи , при извършване на първата профилактика се изработва сервизен протокол /досие/ на всеки климатик , в който са описани всички параметри с цел да се следи състоянието на климатизаторите.