ЗАЩО КАПЕ ВОДА ОТ ВЪНШНОТО ТЯЛО?

При работа в режим охлаждане кондензира вътрешното тяло , като монтажния екип извежда този конденз навън, на удобно за отвеждане място. В режим Отопление конденз прави външното тяло, като той се отвежда на удобно за оттичане място.

ВНИМАНИЕ! Дългите кондензни линии в режим на Отопление , т. е когато навън са ниски температурите водят до предпоставка на замръзване на водата в тях , което води до теч от произволни места от тавата на външното тяло. Водата се образува във външното тяло по време на саморазмразяване.