ЗАЩО ОТ КЛИМАТИКА ИЗЛИЗА ПАРА?

При рязко охлаждане на въздух с висока влажност по вътрешното тяло се образува воден конденз. При саморазмразяване на външния агрегат е възможно отделяне на водна пара