МОГА ЛИ САМ ДА МОНТИРАМ И ПУСНА КЛИМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ?

Монтажа на климатик тип сплит-система не е сложна дейност. За съжаление изисква скъп набор от инструменти. Една от най-важните операции е вакуумиране на системата. Това веднъж е тест дали системата е херметизирана, защото при разхерметизиране на системата ще изтече фреонът, а последицата от това е тежка авария. Втората цел на вакуумирането е заедно с въздуха от системата да се изкара и влажността, което е изключително важно условие за правилната работа на климатичната система.