ЗАЩО ЗАМРЪЗВАТ КЛИМАТИЦИТЕ ?

В зимен режим изпаряването на фреона се извършва във външното тяло при температура около - 20°С. Въздухът, който вентилаторът на външното тяло прекарва през топлообменника съдържа влага, която се заскрежава тръбите на тялото, подобно на изпарителя на камерата на битовия хладилник. Когато климатикът влезе в режим на саморазмразяване тази скреж се разтопява и се стича навън. Когате обаче температурата на околната среда е по-ниска от 0°С част от тази вода в зависимост от това, колко е студено навън не може да се изтече изцяло и замръзва поради ниската температура на околната среда. Този процес започва обикновено най-долу в „тавичката” на външното тяло и постепенно във времето се пренася нагоре по топлообменника.