КАК ТРЯБВА ДА СЕ ОБСЛУЖВА КЛИМАТИКА?

За да работи нормално и за да не излезе преждевременно от строя, необходимо е редовно (обикновено веднъж на две седмици) да почиствате филтрите (с вода и препарат), разположени под лицевия панел на вътрешното тяло, както и да наблюдавате състоянието на външното тяло. В случай, че забележите нередности (необичайно замърсяване, наклоняване, счупване и т.н.), изключете уреда и повикайте незабавно сервизен специалист. Поне един път годишно препоръчваме профилактика на климатика, която се извършва от техниците , които са го монтирали. Профилактиката е нужна и необходима за да може климатика да бъде използван дълго време и се заплаща от клиента отделно.