МОГА ЛИ ДА ОТОПЛЯВАМ/ОХЛАЖДАМ 2 ПОМЕЩЕНИЯ С ЕДИН КЛИМАТИК?

С помощта на една климатична система, състояща се от едно външно тяло и едно вътрешно, не трябва да се охлаждат или отопляват две помещения, освен ако тя не е мулти-сплит система (едно външно тяло с две, три или четири вътрешни тела). Този проблем може да има частично решение, ако двете стаи имат обща врата. В едната от тях може да се постави климатична система, монтирана срещу вратата. Мощността й трябва да бъде съобразена с общия обем на двете помещения. Въздушната струя по естествен начин ще преминава от едната в другата стая. Недостатъкът на това решение ще е получената разлика в температурите при отопление на двете стаи, която понякога достига 10 градуса. Проблемът се състои в това ,че топлия въздух остава в горната част на помещението и не може да преодолява портали и горната част над вратите, а и двете помещения реално не могат през цялото време да са с отворени врати.