ЗАЩО МИ Е НЕОБХОДИМ ПРЕЦИЗЕН ОВК (ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЗИЯ) ПРОЕКТ?

Прецизният проект е най- сигурният начин, за да се избегнат неприятните изненади по изпълнението на дадена инсталация. Често (особено за малки сгради) се пропуска тази много важна стъпка, разчитайки се единствено на субективната преценка на майстора. Проектът изяснва всички неизвестни около изборът на най- подходящата система и последващото изпълнение. Дава ясна количествена сметка за необходимите материали, която може да се предсатави на няколко фирми за офериране и по този начин ви спестява както от първоначалната инвестиция, така и от месечните вноски за ток.