Защо да изберете "Балис Инжинеринг" ООД

"Балис Инжинеринг" ООДразполага със съвременен сервиз за поддръжка и ремонт на климатичните системи, оборудван със съвременни инструменти и контролни прибори. На база създадената организация и действително извършваната работа сервизът може да реагира в рамките на 8 часа на територията на страната за отстраняване на евентуално възникнали проблеми в монтираните инсталации.

Предлаганият завършен пакет от услуги: проектиране, доставка, монтаж, гаранционен и следгаранционен сервиз задоволяват и най-високите изисквания на крайния клиент за качество и комплексност.

Продуктите, които предлагаме са с високо качество и надеждност добре познати на европейския и световен пазар.  Ръководството залага изключително на висок професионализъм, етичност и коректност към своите партньори за постигане на високо поставените цели. Всички проекти се реализират чрез иновативни решения и съгласно най-високите международни стандарти, включително и при защита на околната среда.